;

ActofKAA Student Theatre Presents Twelve Angry Jurors

Tickets for ActofKAA Student Theatre Presents Twelve Angry Jurors.

[SK]

ActofKAA je späť a hneď aj s novým predstavením.

Už vo štvrtok 30. septembra vám zahrá celosvetovo známu inscenáciu Dvanásť rozhnevaných mužovod Reginalda Rosea.V tomto predstavení sa osud jedného chlapca dostane do rúk dvanástich ľudí, ktorí si spolu sadajú do poroty v prípade vraždy chlapcovho otca. To, čo sa na začiatku javí ako jednoduché rozhodnutie sa neskôr skomplikuje a je otázne, či sa porotcom a porotkyniam podarí dosiahnuť spravodlivý verdikt.


Organizačné pokyny

Milí diváci a milé diváčky,

tešíme sa, že pre vás znovu môžeme hrať, no stále musíme dbať na dodržiavanie protipandemických opatrení, aby sme sa navzájom ochránili a kultúru si mohli užiť bez rizika. Preto sme sa rozhodli, že predstavenie sprístupníme iba plne očkovaným osobám s platným Covid preukazom. Tie vám spolu s lístkom skontrolujeme pri vstupe. Týmto rozhodnutím sa snažíme chrániť vaše aj naše zdravie, aj bezpečnosť na fakulte. Rovnako vás prosíme, aby ste v priestoroch fakulty a na predstavení mali prekryté horné dýchacie cesty.

Predstavenie začne o 19:00, pričom prichádzať budete môcť už od 18:30.

[EN]

ActofKAA is back! Get ready for

On Thursday, September 30th, we will perform the world-famous production of Reginald Rose's Twelve Angry Jurors. In this play, one boy's fate falls into the hands of twelve strangers who sit together on a jury in the murder case of the boy's father. A seemingly simple decision gets complicated and it is uncertain if the jurors will be able to reach a fair verdict. 

Organizational guidelines

Dear viewers, we are delighted to be able to play for you again, but we still need to be careful and follow anti-pandemic measures, so that we can protect each other and enjoy culture without risk. Therefore, we have decided to make the performance available only to fully vaccinated guests with a valid vaccination certificate. We will check these along with your ticket on entry. This decision was made to protect your health as well as ours and ensure the safety of the faculty. We also ask that you keep your mouth and nose covered on the faculty premises and at the performance.

The performance begins at 7.00 p.m. Gates open at 6.30 p.m.

ActofKAA Student Theatre Presents Twelve Angry Jurors

Date
30. September 2021 19:00
Buy tickets
Moyzesova sieň FiF UK

Vajanského nábrežie 12, Bratislava, Poštová adresa:, Gondova 2, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Študentské divadlo ActofKAA, o.z.
Gondova 2, 81499 Bratislava, Slovakia

Company ID: 42354064

Comments