;

Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Banská Bystrica

Tickets for Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Banská Bystrica.

  Pozývame Vás na cyklus prednášok venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

  Termíny prednášok: štvrtky 12., 19. a 26.10.2023, 18:00 - 20:00. 

  Cyklus prednášok sa bude venovať témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
  • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia.
  • Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie.
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr.
  • Pojmy animus a anima. 
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

  Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.

  V rámci cyklu prednášok sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.

  „Stretnutie dvoch osobností je ako zmiešanie dvoch rôznych chemických látok; ak vôbec dôjde k spojeniu, sú obe premenené“. C. G. Jung

  Dĺžka trvania: 3x 2 hodiny s 10min. prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

  Vstupné: 25 € za celý cyklus, študenti a seniori 20 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

  Predaj vstupeniek do stredy 11.10.2023 vrátane prostredníctvom platformy Inviton alebo mailom na bb@akropolis.sk.

  Miesto konania a bližšie informácie:

  Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk

  Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Banská Bystrica

  Location
  Buy tickets
  Dolná 47, Banská Bystrica

  974 01 Banská Bystrica, Slovensko

  Event promoter

  For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

  Nová Akropolis, o. z.
  Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

  Company ID: 36067008
  Tax ID: 2021543524

  Comments