;

Archetypy v mýtoch a rozprávkach / Bratislava

Tickets for Archetypy v mýtoch a rozprávkach / Bratislava.

Pozývame vás na víkendový seminár venovaný mýtom a rozprávkam, ich hlbokej symbolickej hodnote, nadčasovému odkazu a ich významu pre náš každodenný život a vnútorný rozvoj detí aj dospelých. 

Seminár sa bude venovať týmto témam:

  • Mýty a rozprávky ako reč duše.
  • Hodnota a význam symbolov.
  • Symbolika ducha, duše a tela v mýtoch a rozprávkach.
  • Archetypy v poňatí C. G. Junga.
  • Archetyp hrdinu a vnútorný rozvoj človeka.
  • Archetypy animus a anima a ich mytologické a rozprávkové podoby.
  • Archetyp tieňa a jeho symbolika.
  • Symbolický výklad niektorých mýtov a rozprávok.

Rozprávky a mýty sprevádzajú naše kroky od detstva a často po celý život. Nachádzame ich vo všetkých dobách a kultúrach sveta a mnohé sú si veľmi podobné. Prečo je to tak? Podľa niektorých odborníkov modernej doby, ale aj klasických filozofov minulosti, ako je napríklad Platón, sú rozprávky a mýty veľkým pomocníkom pri psychickom a duchovnom vývoji človeka.

Obsahujú v sebe poznatky a hodnoty, ktoré sú nadčasové a stále platné, a preto sa v rámci tradícií prenášali naprieč generáciami a stali sa duchovným dedičstvom ľudstva. Spoločne sa pozrieme na tieto formy ľudskej tradície a pokúsime sa poodhaliť ich hlbší zmysel skrytý za symbolmi a alegóriami.

Vo svetle psychológie Carla Gustava Junga sa zameriame na archetypálne témy obsiahnuté v rozprávkach, ako sú archetypy animus a anima, tieň či hrdina. A spoločne sa pokúsime hľadať ich hlboké prepojenie s ľudskou dušou a jej potrebou vnútorného rozvoja. 

„Vo výskume mýtov sme sa doteraz stále uspokojovali so solárnymi, lunárnymi, meteorologickými, rastlinnými a inými pomocnými predstavami. Doteraz sme si takmer vôbec nepripustili, že mýty sú v prvom rade psychické prejavy, ktoré zobrazujú podstatu duše.“ Carl Gustav Jung 

Prednášať bude p. riaditeľka Novej Akropolis Slovensko, Kamila Hermannová, ktorej profil môžete nájsť tu: https://www.akropolis.sk/kto-sme/riaditelka-na-na-slovensku.

Dĺžka trvania: 4 hodiny s 2 prestávkami.

Počet účastníkov je obmedzený na 30 osôb.

Vstupné 30 €; študenti, členovia a seniori 25 €. 

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava. 

Prihlásiť sa je možné do soboty 28.9.2024 vrátane (platba kartou/internet banking). Platbu prevodom je možné realizovať viac ako 3 dni pred podujatím. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

V prípade akýchkoľvek technických alebo osobných problémov s prihlásením cez Inviton alebo platbou nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky/SMS.

Kontakt: Nová Akropolis, o. z., Osadná 15, Bratislava, mobil 0904 403 791, e-mail: info@akropolis.sk

Archetypy v mýtoch a rozprávkach / Bratislava

Date
29. September 2024 14:00
Registration
Nová Akropolis, o.z., Bratislava

Osadná 266/15, 831 03 Bratislava-Nové Mesto, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Nová Akropolis, o. z.
Osadná 15, 83103 Bratislava, Slovakia

Company ID: 36067008
Tax ID: 2021543524

Comments