;

Slovak Bar Show 2019

Najväčšia barová akcia na Slovensku

Tickets for Slovak Bar Show 2019.

Slovak Bar Show je jedinou akciou svojho druhu na Slovensku a zameriava sa najmä na profesionálov. Návštevníci budú mať príležitosť zúčastniť sa rôznych seminárov, workshopov a stretnúť sa s najlepšími domácimi a významnými svetovými barmanmi.

Slovak Bar Show 2019

Najväčšia barová akcia na Slovensku
Date
19. September 2019 12:00
Registration
Refinery Gallery

Vlčie hrdlo, 821 07 Bratislava, Slovensko

Event promoter

For any questions regarding the event - tickets, organization, location, or anything else please contact the event promoter.

Cech hostinských Banská Bystrica
Námestie SNP 5, 97401 Banská Bystrica, Slovakia

Company ID: 42198933

N/A

Comments